Gungehusskolen – Bevægelse og vippen skaber ro i klasselokalet

Gungehusskolen – Bevægelse og vippen skaber ro i klasselokalet

Bevægelse har en ganske særlig og meget højt prioriteret plads på skoleskemaet på Gungehusskole. Derfor er det heller ikke én eneste stol at finde hos skolens 0., 1. og 2. klasse. De er derimod erstattet af bObles’ fisk og orme, som eleverne sidder på.  Journalist Sofie Winther har lavet en reportage om skolen, der efter et års forsøg med bObles motorikmøbler som stole i en enkelt klasse, bredte det ud til de tre yngste årgange på skolen.

bObles motorikmøbler giver børnene mulighed for at be væge sig mere i timerne. Selvom man måske skulle tro, at det vil skabe mere larm og uro i klasseværelset, har det faktisk haft den helt modsatte effekt. Lærerne har oplevet mindre støj i timerne efter, at stolene er blevet udskiftet.

Men det er ikke kun lærerne, der oplever mindre støj i timerne, og at børnene koncentrerer sig bedre, når de kan bevæge sig og vippe på ormen. Børnene oplever det også selv. Flori på otte år fra 2.A synes, at det er rarere at sidde på fisken og ormen, fordi man bare kan vippe lidt, når det bliver svært at koncentrere sig i timerne.

Ifølge Gungehusskolens bevægelsesvejleder, Emilie Løie Jespersen, kan små børn slet ikke sidde stille og koncentrere sig i mere end 20 minutter ad gangen. “Motorikmøblerne fra bObles er runde i bunden og flade på toppen, så børnene uden at larme kan vippe med numsen på skamlen, og det sender stimuli op til hjernen. Altså vil de være i stand til at sidde ‘stille’ og koncentrere sig i længere tid.”

Både fisken og ormen bliver ikke kun brugt til at sidde på, men er også blevet en integreret del af undervisningen på Gungehusskole. Hvad der startede som et ”brain break”, hvor eleverne ”bare” skulle røre sig og få sendt stimuli op til hjernen, har nu fået en faglig drejning og bruges nu i undervisningen.

I danskundervisningen tager 2.A f.eks. fisken og ormen med ud i skolegården og laver en forhindringsbane med små sedler med ord for enden. Børnene skal samle ord, danne sætninger og læse dem højt for hinanden. De er alle enige om, at legen er sjovere end at sidde inde på en stol og skulle skrive sætninger på papir.

Indtil videre følger fisken og ormen med til tredje klasse, hvilket ærgrer Flori. “Øv!,” siger Flori ved tanken om at skulle sidde på en almindelig stol igen. “Det ville jeg ikke have lyst til. Så må jeg jo købe én selv!”

Skrevet af: William Lindekilde Nymark
Artikel: Sofie Winther Askgaard