Hvad man har i benene, det har man også i hovedet

Bevægelse er afgørende for børns læring og udvikling. Det gamle ordsprog: ”Hvad man ikke har i hovedet, skal man have i benene” holder ikke – for hoved og ben hænger sammen, forklarer ergoterapeut Tina Skaarup Blenstrup.

Langt de fleste børns skoledag er bygget sådan op, at de i timerne skal sidde stille, lære og bruge hovedet. Mange lærere i indskolingen vil nok nikke genkendende til sætninger som: ”Find din plads”, ”du må ikke vippe på stolen” eller ”sid nu stille”. Men bevægelse er så fundamental for børn, at frikvarterene eller idrætstimen ikke altid rækker.

Det er unaturligt for børn at sidde meget stille. For dem hænger hoved og krop sammen og kan ikke arbejde helt uafhængigt af hinanden. Børn lader sig hele tiden styre af deres sanser, derfor kan de ikke lade være med at bevæge sig – det er sådan, de gør sig nye erfaringer.
Det er den ydre del af hjernen kaldet hjernebarken, der modtager signaler fra sanserne. Sidder man stille uden at bevæge sig, så ”falder hjernebarken i søvn”, og det er kun, når den er ”vågen”, man kan lære. Derfor er en skoledag med løbende bevægelse forudsætning for, at børnene lærer og lagrer ny viden.

Man bliver ikke nødvendigvis god til matematik, fordi man spiller fodbold. Der sker ikke en direkte overførsel fra et intelligensområde til et andet, men ifølge Tina Skaarup Blenstrup er der en klar sammenhæng: ubrugt motorisk energi hæmmer koncentrationsevne og indlæring.
Bevægelse og styrkelse af motorikken har flere fordele. Børn der er gode til at bruge kroppen udvikler større selvsikkerhed, mens de motorisk svage børn let kan blive holdt udenfor legen. Så det er bare med at komme i gang med at udforske kroppen gennem leg og bevægelse – også i skolen, når læreren giver lov.

– Kommunikationskonsulent hos bObles, Amalie Stubkjær Nissen

Dette indlæg er skrevet med inspiration fra ergoterapeut Tina Skaarup Blenstrup og hendes syn på børn og bevægelse.
Kilde: Blenstrup, Tina Skaarup: Bevægelse er fundamental for børn. Dansk center for undervisningsmiljø.