Välkommen på kalas
med motorisk lek
på bObles tummelmöbler

bObles Ving
X
bObles donut
X

Vi tror på glada barn med aptit på livet

bobles krokodille
X

”Barnet lär med hela kroppen. Rörelse är så fundamentalt för barnet att man kan säga att barnet tänker med kroppen”

”Rörelse bör vara ledordet när det gäller barnets utveckling”

bobles fisk
X
bObles elefant
X

bObles handlar om fantasifull lek, motorisk utveckling och glada barn tillsammans med glada föräldrar. Vi rullar, kryper, hoppar och balanserar oss till en glad kropp. Med en bra kroppsförståelse, har barn enklare att lära, dom fungerar bättre socialt och har en större tro på sig själva.

bObles kylling
X

”Muskel-ledkänseln hjälper till att forma ditt barns känsla för muskelkraft, koordination, hastighet, samt rum och riktning”

”Närvaro stimulerar ditt barns förmåga till att vara uppmärksam, engagerad och kreativ, men också till att kunna lära nytt och utveckla sin sociala kompetens”

bObles ælling
X