Gå videre
✓ Fri fragt på ordrer over DKK 499,- ✓ 2-4 dages levering

Persondata Politik

Persondatapolitik for

Privatkunder, Besøgende på hjemmeside, Brugere af kundeservice

bObles ApS Raffinaderivej 8 st., Bygning B

2300 København S Danmark

 

Version 1.0

Denne version er senest opdateret den 18/05-2018.

Persondata politik for Hjemmeside

Som led i vores forretning indsamler bObles ApS visse persondata til brug for vores proces Hjemmeside, specifikt relateret til de følgende personer:

Proces Hjemmeside

 • Privatkunder
 • Besøgende på hjemmeside
 • Brugere af kundeservice

Denne politik beskriver hvorledes bObles ApS indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes bObles ApS behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende bObles ApS’s persondatabehandling. Såfremt du som Privatkunder, Besøgende på hjemmeside, Brugere af kundeservice har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte bObles ApS ved hjælp af kontakt detaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne persondata politik.

Indsamling af data

bObles ApS indsamler persondata relateret til Privatkunder, Besøgende på hjemmeside, Brugere af kundeservice. Disse persondata er kategoriseret som:

For Privatkunder

 • Email
 • Navne
 • Adresser
 • Telefonnummer
 • Online identifikator/cookies

For Besøgende på hjemmeside

 • Email
 • Navne
 • Online identifikator/cookies

For Brugere af kundeservice

 • Email
 • Navne

bObles ApS indsamler data direkte fra den registrerede person via: Webshop, Billetsystem, Indsamlet på hjemmeside, Gennem sociale medier eller e-mail, Tilmelding til nyhedsbrev, Tilmelding til Barsels Break nyhedsbrev, Email

Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage.

Samtykke til nyhedsbrev kan tilbagekaldes gennem nyhedsbrevet eller ved kontakt til info@bobles.dk

bObles ApS indsamler ligeledes data indirekte fra forretningsforbindelser og andre eksterne kilder. Oplysninger som er indsamlet fra andre end den registrerede/dig er:

For Privatkunder

 • Billeder

bObles ApS indsamler data fra følgende kilder: For Privatkunder

 • Forældre til barnet

Formålet med behandlingen af persondata

bObles ApS behandler persondata med henblik på; For Privatkunder

 • Transport af varer til kunder
 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
 • Udsendelse af nyhedsbrev
 • Kontakt
 • Statistisk information for at optimere vores website
 • Markedsføring på sociale medier

For Besøgende på hjemmeside

 • Udsendelse af nyhedsbrev
 • Opnået samtykke fra personen
 • Statistisk information for at optimere vores website

For Brugere af kundeservice

 • Identifikation af en person
 • Kontakt
 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

Sletning af persondata

bObles ApS behandler persondata for følgende personer Privatkunder, Besøgende på hjemmeside, Brugere af kundeservice så længe det er relevant for det formål hvortil data er indsamlet. Persondata er slettet når det formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandlers i følgende periode.

For Privatkunder, Transport af varer til kunder

 • Email: 5 år efter indsamling
 • Navne: 5 år efter indsamling
 • Adresser: 5 år efter indsamling
 • Telefonnummer: 5 år efter indsamling

For Privatkunder, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

 • Email: 5 år efter indsamling
 • Navne: 5 år efter indsamling

For Privatkunder, Udsendelse af nyhedsbrev

 • Email: Ved tilbagekaldelse af samtykke
 • Navne: Ved tilbagekaldelse af samtykke

For Privatkunder, Kontakt

 • Navne: 5 år efter indsamling
 • Telefonnummer: 5 år efter indsamling

For Privatkunder, Statistisk information for at optimere vores website

 • Online identifikator/cookies: 38 måneder efter indsamling

For Privatkunder, Markedsføring på sociale medier

 • Billeder: Ved tilbagekaldelse af samtykke

For Besøgende på hjemmeside, Udsendelse af nyhedsbrev

 • Email: Ved tilbagekaldelse af samtykke
 • Navne: Ved tilbagekaldelse af samtykke

For Besøgende på hjemmeside, Opnået samtykke fra personen

 • Navne: 1 år efter modtagelse

For Besøgende på hjemmeside, Statistisk information for at optimere vores website

 • Online identifikator/cookies: 38 måneder efter indsamling

For Brugere af kundeservice, Identifikation af en person

 • Email: 1 år efter modtagelse

For Brugere af kundeservice, Kontakt

 • Navne: 1 år efter modtagelse

For Brugere af kundeservice, Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

 • Navne:

Anvendelse af data behandlere

bObles ApS anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra bObles ApS . bObles ApS anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

 • e-conomic.dk
 • Microsoft
 • Mailchimp
 • Egen IT afdeling
 • Place2Book
 • Thetis Pack
 • Google
 • Facebook
 • Gleam.io

Overdragelse af persondata

bObles ApS overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter. For Privatkunder

 • Transport af varer til kunder: Ingen
 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: Ingen
 • Udsendelse af nyhedsbrev: Ingen
 • Kontakt: Ingen
 • Statistisk information for at optimere vores website: Ingen
 • Markedsføring på sociale medier: Ingen

For Besøgende på hjemmeside

 • Udsendelse af nyhedsbrev: Ingen
 • Opnået samtykke fra personen: Ingen
 • Statistisk information for at optimere vores website: Ingen

For Brugere af kundeservice

 • Identifikation af en person: Ingen
 • Kontakt: Ingen
 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder: Ingen

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor bObles ApS er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende bObles ApS s indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som bObles ApS opbevarer om din person

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som bObles ApS behandler om dig

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end bObles ApS s formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som bObles ApS har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig

Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af bObles ApS .

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via bObles ApS s kontaktperson eller DPO, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.

bObles ApS vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske afgørelser og profilering

bObles ApS kan anvende de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.

De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende: Ingen

De data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: Ingen

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til bObles ApSs kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Kontaktinformation

bObles ApS kontaktperson for persondata

3315 1040

info@bobles.dk

Fri fragt på ordrer over DKK 499,-

Vi tilbyder fri fragt på alle ordrer over DKK 499,- med levering til pakkeboks.

Udvidet returret

Returner dine julegaver helt frem til d. 31 Januar - på alle ordre lagt under black week og i december!